Wereldhandel is volgens velen een oplossing voor het globale armoedeprobleem. Daarvoor zijn wel rechtvaardige spelregels nodig. Als jonge mensen deze spelregels begrijpen, worden het bewuste wereldburgers. Deze spelregels van de Wereldhandel zijn echter niet eenvoudig: internationale politiek is een spel zonder grenzen. Macro-economische relaties zijn complex en abstract. In het educatieve Wereldhandelsspel spelen teams in een gesimuleerde wereldeconomie de overheden van verschillende landen. Zij nemen als regering concrete beslissingen op relevante beleidsterreinen.

Opbouw Wereldhandelsspel
Het Wereldhandelsspel bestaat uit een opstartfase, testronde en een aantal speelrondes. Aan het einde van een ronde  rekent het spel de genomen beslissingen van alle landen door en toont de resultaten. Deze resultaten zijn de basis voor de volgende ronde. Elke ronde is moeilijker dan de vorige. De eigen beslissingen, de beslissingen van andere teams, de onderhandelingsresultaten en de ontwikkelingen in de wereldeconomie waarop de individuele teams geen invloed hebben (dit noemen we het black box-gedeelte game engine) bepalen de resultaten.

Ga voor meer informatie naar het Wereldhandelsspel