De Bizzkidz Management Competitie is leuk en leerzaam, werkt erg motiverend en sluit nauw aan bij de bedrijfseconomische leerinhouden in het secundair onderwijs en de geest van het nieuwe leerplan. De Bizzkidz bedrijfsspellen kunnen als eindopdracht of aanvullend project ingezet worden of deel uitmaken van de Geïntegreerde Proef. Dat kan ook vakoverstijgend in de vrije ruimte door een eindverslag te laten maken in zakelijk Nederlands, Engels of Duits.

Ook kunt u de competitie inzetten voor Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO) of Project Onderwijs (PO), waarbij reeds behandelde stof wordt toegepast of leerstof wordt behandeld die nog niet in de klas aan bod is geweest. Door het gebruik van Word en Excel komt ook het domein van de praktijk aan bod en vindt op natuurlijke wijze integratie van ICT in het onderwijs plaats. Er zijn verschillende bedrijfsspellen ontwikkeld voor elk gewenst niveau.

Kosten ASO-TSO

De jaarlijkse opstart- en administratiekosten zijn slechts € 20,- per school/inschrijving en de deelnamekosten per team van maximaal 4 leerlingen zijn € 22,- inclusief de online documentatie (excl. 21% BTW, vrijgesteld met BTW identificatienummer). De administratiemodule is geheel gratis.

De deelnamekosten per team van maximaal 4 leerlingen staan hieronder vermeld.

ASO Economie-Menswetenschappen, Economie-Wiskunde, Economie-Moderne talen
Jaar Simulatie Per team
4 Handel & Wandel € 22,-
5 Trading Partners € 22,-
6 Production Company € 22,-
Administratiemodule (additioneel) gratis

 

TSO Handel-Talen, Boekhouden-Informatica en Handel
Jaar Simulatie Per team
4 Handel & Wandel € 22,-
5 Trading Partners € 22,-
6 en 7 Production Company € 22,-
Administratiemodule (additioneel) gratis

 
In Bizzkidz Administratie zijn de bovenstaande bedrijfsspellen uitgebreid met een administratieve module waarin de leerlingen boekingen doen die gerelateerd zijn aan de casus van het eigen bedrijf. Bizzkidz Administratie is met name geschikt voor de Administratieve, Kantoor en Boekhoudkundige richtingen.

Leeronderdelen

De simulaties kunnen afzonderlijk worden ingezet of naar eigen wens worden uitgebreid met de meegeleverde extra deelopdrachten tot een praktische opdracht met meer studielasturen.

De volgende leeronderdelen komen bij alle bedrijfsspellen aan de orde:
- Bedrijfsoriëntatie, strategie bedenken, lezen balans en winst-en-verliesrekening.
- Planning maken en de realisatie en het logboek bijhouden.
- Vergadering plannen, agenda maken, vergaderen en verslag maken.
- Overleggen, discussiëren, conflict hanteren, prioriteiten stellen, problemen oplossen.
- Taken organiseren, werkzaamheden tijdig, nauwgezet en volledig uitvoeren.

Enkele onderdelen die specifiek bij de Administratiemodule aan bod komen:
- Boekingen van debiteuren
- Boekingen van crediteuren
- Boekingen van voorraadmutaties
- Journaalposten voor omzetbelastingverplichtingen

"Het systeem is een leuke manier om theoretische leerstof te verlevendigen. Voor Economie, maar ook vakoverschrijdend. Het programma is heel gebruiksvriendelijk, je krijgt een handleiding, de website is heel makkelijk te bevatten.
Ja, het nodigt wel uit om mee te doen. Het vraagt eigenlijk van de leerkrachten uit, weinig extra voorbereiding."

V. Schelfhout
Koninklijk Atheneum, Berghem
 
 

Meer informatie over inschrijven? Of eerst nog een testaccount aanvragen?