In de klas

De competitie staat gepland gedurende een periode van 12 weken. Bij de opzet van de competitie is er van uitgegaan dat de taken in het team verdeeld worden over 4 personen en dat elke functie en taak door twee leerlingen wordt bezet i.v.m. samenwerking en eventueel ziekte. Ook de bijbehorende studielast is hierop afgestemd. U bepaalt natuurlijk zelf hoeveel tijd u in de klas besteedt. Indien u minder lesuren tot uw beschikking heeft zal er een groter beroep worden gedaan op de zelfwerkzaamheid van de scholieren.

De wijze waarop de docenten Bizzkidz inzetten en de mate van begeleiding die zij de leerlingen geven, is zeer divers.

  • Sommige docenten geven alleen begeleiding bij de opstart van de competitie en laten de leerlingen verder zelfstandig werken. Indien uw klas voor de eerste keer deelneemt, is het raadzaam voor de begeleiding minimaal 2 lesuren voor de opstartfase en 1 uur voor de analyse van de resultaten van de testronde en ronde 1 in te plannen.
  • Anderen geven begeleiding bij de opstart van de competitie, maar coachen de leerlingen bovendien eenmaal per ronde voor 1 uur bij de te nemen beslissingen en de analyse van de resultaten.
  • Maar er zijn ook docenten die Bizzkidz volledig in het lesprogramma hebben geïntegreerd en elke week aan de hand daarvan de te behandelen lesstof verlevendigen.

 

Rol docent

De docent heeft bij deze competitie voornamelijk de rol als coach. Zijn taak bestaat grotendeels uit het geven van toelichting op de inhoud en aanwijzingen ten aanzien van de aanpak. "Hoe pak je het aan?" is belangrijker dan "Wat komt eruit?". De bijkomende taken van stimuleren en activeren zijn bij deze competitie nauwelijks nodig. De competitieleiding verstuurt hiertoe wekelijks een e-mail naar de leerlingen om hen van nieuwe informatie te voorzien en aan de deadlines te helpen herinneren. Door het competitie-element zit er tevens voldoende spanning en uitdaging in de opdracht zelf.

"Het is een leuke manier om de leerstof terug te laten komen op een andere manier. Ze leren er samenwerken van, een verslag maken, omgaan met de computer, taken verdelen en uiteindelijk moeten ze tot 1 beslissing zien te komen.
Ik probeer te stimuleren en wat lijnen uit te zetten, maar dan laat ik het er ook bij. Zij moeten ontdekken, ze moeten leren van hun fouten."

J. van Herk
C.S. Vincent van Gogh in Assen

Beginniveau en ondersteuning