De simulaties zijn gelaagd opgebouwd en beginnen in de eerste ronde sterk vereenvoudigd met één product. Hierdoor kunnen de leerlingen verbanden beter doorzien en worden zij niet afgeschrikt door een enorme hoeveelheid informatie. In de ronden daarna breidt de markt zich geleidelijk uit en komen er beslissingsvariabelen en product/marktcombinaties bij.

Op de inlogpagina staat een korte demo-film waarin de werking van de site aan de deelnemers wordt uitgelegd. Op de spelsite staan in de testronde bij de marktinformatie duidelijke instructievideo's over het nemen van beslissingen en het analyseren van de resultaten. Deze vindt u ook terug in de docentenmodule bij Nieuws.

Alle simulaties worden voorafgegaan door een testronde, waarin de deelnemers risicoloos beslissingen kunnen uitproberen. Zij raken vertrouwd met de website, leren de afdelingen van hun bedrijf kennen en vergaderen over de strategie. De resultaten van de testronde werken niet door in de volgende ronden.

De gebruikte economische begrippen in de tabellen op de site worden via een mouse-over verklaard. Als de leerlingen dus met de cursor van hun muis op een begrip in een tabel gaan staan, wordt ter plekke een tekstballon getoond over het desbetreffende economische begrip.

Speciaal voor beginners is er voor elke simulatie een interactieve oefenopdracht voor het lezen van de balans en winst-en-verliesrekening ontwikkeld. De leerlingen bouwen hiermee stap voor stap een balans en resultatenrekening op. Ook voor leerlingen die hun kennis weer even moeten opfrissen wordt deze oefenopdracht aangeraden.

Tijdsbesteding